Geschreven door Bonnie Gjurovska 8 minuten lezen

Privacybeleid

Top10Casinos, hierna aangeduid als "ons", "onze" of "wij", exploiteert de website top10casinos.nl, die in dit Privacybeleid wordt aangeduid als de Dienst. Op deze pagina zullen spelers leren hoe we gegevens verzamelen en hoe die gegevens worden gebruikt en opgeslagen, en zullen ze op de hoogte worden gebracht van de verschillende beleidsmaatregelen die zijn ingevoerd met betrekking tot de bescherming van spelers en het te allen tijde veilig houden van gevoelige gegevens.

De verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om de Dienst te verbeteren, en door deze Dienst te gebruiken, gaan spelers ermee akkoord dat de site inderdaad deze gegevens en verschillende vormen van informatie kan verzamelen. De voorwaarden in dit beleid zijn onderhevig aan wijzigingen, en wanneer het Privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd, worden alle geregistreerde leden op de hoogte gebracht van die veranderingen.

Definities

Iedereen die de site bezoekt, moet vertrouwd zijn met de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid. Dit is een lijst van veelgebruikte termen. Dienst - Dit is de website top10casinos.nl Persoonsgegevens - Dit omvat alle informatie over een individu en de gegevens zullen bepalen wie die persoon is. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld vanaf de site en van andere bronnen. Gebruiksgegevens - Dit zijn gegevens die automatisch worden verzameld of gegenereerd bij het gebruik van de Dienst of gedurende het bezoek aan de site. Cookies - Dit zijn veel kleinere gegevensstukken die worden verzameld en ze worden opgeslagen op het gebruikte apparaat, ofwel een desktop of mobiel apparaat. Gegevensbeheerder - Dit verwijst naar de daadwerkelijke persoon die bepaalt hoe alle persoonlijke informatie zal worden verwerkt en gebruikt op de site. Gegevensverwerkers - Dit zijn ook Dienstverleners en het verwijst naar de rechtspersoon die gegevens zal verwerken voor de Gegevensbeheerder. Betrokkene - Ook wel de Gebruiker of een individu dat de Dienst gebruikt die wordt aangeboden op de website.

Gebruik en Verzameling van Informatie

Bij Top10casinos.nl verzamelen en bewaren we veel verschillende vormen van gegevens en informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de Dienst aan de Gebruiker te leveren en om de reeds aangeboden diensten te verbeteren.

Soorten Gegevens die Worden Verzameld

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer een Gebruiker toegang heeft tot de Dienst, en dit zijn identificeerbare gegevens die contactgegevens of andere informatie kunnen omvatten waarmee de Gebruiker direct kan worden geïdentificeerd. Dit kan omvatten:

 • E-mailadressen
 • Volledige wettelijke namen van Gebruikers
 • Gebruiksgegevens en Cookies

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met Gebruikers van de Dienst en om promotioneel materiaal, nieuwsbrieven of marketingmateriaal aan te bieden dat betrekking heeft op de game-ervaring op de site. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van enige vorm van communicatie van top10casinos.nl door zich af te melden of de instructies onderaan elke verzonden e-mail te volgen.

Gebruiksgegevens is een andere vorm van gegevens die op de site wordt verzameld, en dit zijn gegevens over hoe de Dienst daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit type gegevens is essentieel voor de prestaties van de top10casinos.nl site en kan onder meer het IP-adres van de gebruikte computers, de exacte tijd en datum van elk bezoek aan de site, de hoeveelheid tijd die op de site wordt doorgebracht, evenals andere diagnostische gegevens en apparaatidentificatoren omvatten.

Tracking & Cookies-gegevens worden gebruikt om elke activiteit die tijdens een bezoek aan de site wordt uitgevoerd, bij te houden en bevat specifieke informatie. Cookies zijn kleine bestanden die een anonieme identifier kunnen bevatten. Deze worden via de browser van een site verzonden en worden vervolgens op het gebruikte apparaat opgeslagen. Top10casinos.nl zal ook trackingtechnologie gebruiken, waaronder scripts, beacons en tags, die informatie zullen volgen en zullen worden gebruikt om de Dienst te analyseren en te verbeteren.

Gebruikers kunnen hun browser vrijelijk instellen om cookies te weigeren of specifieke cookies te selecteren. Als gebruikers geen cookies accepteren, bestaat de kans dat een deel van de Dienst niet toegankelijk is. Hier zijn enkele voorbeelden van de verschillende cookies die we zullen gebruiken:

 • Sessiecookies - Deze worden gebruikt om de Dienst te bedienen
 • Voorkeurscookies - Gebruikt om instellingen te onthouden om aan de voorkeur van de gebruiker te voldoen
 • Beveiligingscookies - Gebruikt om beveiligingsmaatregelen te verbeteren
 • Advertentiecookies - Gebruikt om advertenties aan te bieden die interessant kunnen zijn voor de gebruiker

Gebruik van Gegevens bij top10casinos.nl

De gegevens die door de Dienst worden verzameld, worden op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gebruikt. Het is belangrijk voor alle Gebruikers om te weten hoe verzamelde gegevens kunnen en zullen worden gebruikt.

 • Voorziening en onderhoud van de Dienst
 • Meldingen over eventuele wijzigingen in de Dienst
 • Mogelijkheid tot deelname aan interactieve Dienstfuncties
 • Voorziening van klantenondersteuning
 • Verzameling van waardevolle informatie die kan worden gebruikt om de Dienst te verbeteren
 • Monitoren van het gebruik van de Dienst
 • Opsporen en aanpakken van eventuele technische problemen die zich kunnen voordoen
 • Voorziening van nieuws en speciale aanbiedingen aan Gebruikers, waaronder diensten en evenementen die kunnen worden aangeboden. Als gebruikers ervoor hebben gekozen om geen nieuwsbrieven en updates te ontvangen, zullen ze deze informatie niet ontvangen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wettelijke Grondslag voor Gegevensverwerking

Elke Gebruiker uit de Europese Economische Ruimte zal onderworpen zijn aan de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Beleid. De Dienst kan verschillende vormen van Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • De Dienst een contract met de Gebruiker moet uitvoeren
 • De Gebruiker de Dienst toestemming heeft gegeven om dit te doen
 • De verwerking van gegevens in het belang van de Dienst is en geen enkel recht overschrijdt
 • Om te voldoen aan alle wetten

Bewaring van Gegevens

De verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die zijn vermeld in het Privacybeleid. We bewaren gegevens en gebruiken deze in de mate die nodig is om te voldoen aan eventuele juridische kwesties, om geschillen op te lossen of om wettelijke overeenkomsten af te dwingen. Top10casinos.nl zal gegevens ook bewaren voor interne analyse. Gebruiksgegevens worden voor een kortere periode bewaard dan Persoonsgegevens, tenzij deze informatie wordt gebruikt om de beveiliging of functionaliteit van de Dienst te verbeteren, of als de Dienst wettelijk verplicht is om Gebruiksgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Overdracht van Gegevens

Alle informatie die aan de Dienst wordt verstrekt, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar computers die zich bevinden buiten de staat, het land of de jurisdictie van de Gebruiker, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan variëren van wat geldt in de jurisdictie van de Gebruiker. Als Gebruikers buiten Canada zijn en de Dienst van informatie willen voorzien, zal die informatie naar Canada worden overgebracht en daar worden verwerkt. De toestemming van de Gebruiker voor dit vermelde Privacybeleid en de indiening van enige informatie vertegenwoordigen een overeenkomst met de overdracht van gegevens. Top10Casinos.nl zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om de veilige overdracht van gegevens te waarborgen in overeenstemming met dit Privacybeleid, en er zal geen overdracht plaatsvinden naar enige organisatie die niet over adequate beveiligingsmaatregelen beschikt.

Bekendmaking van Gegevens

Op sommige momenten kan de Dienst verstrekte gegevens bekendmaken als bepaalde acties noodzakelijk zijn. Deze kunnen omvatten:

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Bescherming en verdediging van de rechten of eigendommen van de Dienst
 • Voorkoming van wangedrag in verband met de Dienst
 • Bescherming van de persoonlijke veiligheid van Gebruikers
 • Bescherming tegen eventuele juridische aansprakelijkheden

Beveiliging van Gegevens

Hoewel de beveiliging van alle verstrekte gegevens belangrijk is voor top10casinos.nl, kunnen we de beveiliging van elektronische opslag niet te allen tijde garanderen. We streven ernaar om de best mogelijke middelen te gebruiken om Persoonsgegevens te beschermen, maar absolute beveiliging kan niet worden gegarandeerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming Rechten inzake Gegevensbescherming

Aan degenen die inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte worden bepaalde rechten op gegevensbescherming toegekend. De Dienst zal alle redelijke stappen ondernemen om de correctie of wijziging van Persoonsgegevens toe te staan indien nodig. Als de Gebruiker wil weten welke Persoonsgegevens worden bewaard, kan hij contact opnemen met de Dienst voor meer informatie. In sommige situaties hebben Gebruikers gegevensbeschermingsrechten zoals hieronder vermeld:

 • Het recht om alle informatie die we hebben bij te werken, toegang te krijgen of te verwijderen
 • Het recht op rectificatie als er onjuiste informatie wordt bewaard
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van enige Persoonsgegevens
 • Het recht op beperking van de verwerking van gegevens
 • Het recht op gegevensportabiliteit waarbij de Gebruiker een kopie kan ontvangen van alle informatie die door de Dienst wordt bewaard
 • Het recht om op elk moment toestemming in te trekken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie

In sommige gevallen zal de Dienst om identiteitsverificatie vragen voordat zij reageert op een van deze verzoeken. Op elk moment heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het gebruik en de verzameling van Persoonsgegevens.

Dienstverleners

Top10casinos.nl behoudt zich het recht voor om een derde partij in te schakelen om de Dienst te faciliteren en om diensten te verlenen of uit te voeren ter ondersteuning van de analyse van hoe de Dienst wordt gebruikt. Deze derde partijen hebben toegang tot verstrekte Persoonsgegevens, maar deze gegevens worden alleen gebruikt om taken namens de Dienst uit te voeren en zullen deze informatie te geen enkel tijdstip openbaar maken.

Analytics

De Dienst kan Clicky, een webanalyse-service, gebruiken om het gebruik van de Dienst te monitoren en op elk moment vereiste analyses uit te voeren.

Advertenties

Er kan ook een externe leverancier worden gebruikt om advertenties aan Gebruikers te tonen. Dit helpt om de Dienst te ondersteunen en te onderhouden en om de gebruikerservaring te verbeteren.

Links naar Diverse Websites

Op bepaalde delen van de site kunnen Gebruikers links vinden naar andere sites die niet in het bezit zijn van of worden beheerd door top10casinos.nl. Als Gebruikers op een link van een derde partij klikken, worden ze onmiddellijk doorgestuurd naar die site. We adviseren alle Gebruikers om alle bepalingen van dit Privacybeleid en de beleidsregels van elke site die wordt bezocht via een verstrekte link grondig te bekijken. We hebben geen controle over de inhoud die wordt verstrekt op gelinkte sites, noch nemen we enige verantwoordelijkheid voor acties die door de Gebruiker op deze sites worden ondernomen.

Privacy van Kinderen

Om te voldoen aan alle wetten zal de Dienst geen toegang verschaffen aan personen jonger dan 18 jaar. Persoonlijke informatie van iedereen onder deze leeftijd zal niet worden verzameld. Als Gebruikers een ouder of voogd zijn en zich bewust zijn geworden van het feit dat iemand onder de leeftijd van 18 jaar toegang heeft tot de site en Persoonsgegevens heeft verstrekt, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met top10casinos.nl om het probleem op te lossen. Alle informatie over personen jonger dan 18 jaar wordt permanent verwijderd van de servers.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Op elk moment behoudt de Dienst zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het huidige Privacybeleid dat van kracht is. Alle leden zullen op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen en moeten het nieuwe beleid dat wordt aangeboden, bekijken. Gebruikers worden op de hoogte gebracht via e-mail of via een melding op de site voordat de wijzigingen van kracht worden, en ze worden voorzien van een effectieve datum van die wijzigingen. Alle Gebruikers worden ten zeerste aangeraden om het Privacybeleid te bekijken voor recente wijzigingen en wanneer ze van kracht worden, zullen ze hier op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer Ons

Als er vragen zijn over de beveiliging of de verzameling en het gebruik van informatie, kunnen Gebruikers op elk moment contact opnemen met het ondersteuningsteam voor verdere informatie. Leden van het ondersteuningsteam zullen alle informatie hebben over eventuele bijgewerkte beleidsregels en kunnen Gebruikers antwoorden geven met betrekking tot dit Privacybeleid of het gebruik van gegevens die door de Dienst zijn verzameld.

Hoogst gewaardeerde Nederlandse online casinobonussen en deskundige inzichten

Blijf voorop met de nieuwste bonusaanbiedingen van topcasino's in Nederland. Schrijf je vandaag in!

Subscribe to Our Newsletter